Čelične konstrukcije – Ikea bilbord

Опис

Čelične konstrukcije

Primena čeličnih konstrukcija u građevinarstvu:

  • Zgradarstvo – sportske dvorane, izložbene hale, višespratne zgrade, industrijske hale, krovovi stadiona, hangara…
  • Mostogradnja – drumski mostovi, železnički mostovi, kombinovani mostovi, pešački mostovi…
  • Specijalne (inženjerske) konstrukcije – antenski stubovi, stubovi dalekovoda, industrijski dimnjaci, silosi, rezervoari, cevovodi, ofšor platforme.

Pozitivne osobine (prednosti) čeličnih konstrukcija:

  • visoke vrednosti mehaničkih karakteristika
  • male dimenzije i težine elemenata
  • industrijalizovana proizvodnja – visok kvalitet
  • laka manipulacija, transport i montaža
  • lakše i jeftinije fundiranje
  • manja osetljivost na seizmičke uticaje
  • fleksibilnost i adaptibilnost
  • mogućnost demontaže i trajna vrednost
  • laka i jednostavna sanacija i rekonstrukcija

Nedostaci čeličnih konstrukcija:

  • osetljivost na dejstvo korozije
  • osetljivost na dejstvo požara
  • potreba za kvalifikovanijom radnom snagom

Montažne hale

Montažne hale se izrađuju za proizvodne, magacinske, kancelarijske i druge potrebe.

Mogu biti obložene sendvič panelima ili trapeznim limovima u zavisnosti od potrebe investitiora.

Dispoziciono rešenje hale:

  • Hala – zgrada formirana od jednog ili više brodova
  • Brod – parcijalni deo hale formiran nizom parova paralelnih stubova
  • Polje – deo broda

Glavne konstruktivne celine nosećeg sistema jednobrodne hale su:

  • Krovna konstrukcija (glavni vezači, rožnjače, podvlake, rogovi i zatege)
  • Glavni stubovi hale sa sistemom za ankerisanje
    Konstrukcija obimnih i eventualno pregradnih zidova (fasadne rigle i stubovi)
  • Spregovi (krovni, vertikalni, za bočne udare, za kočenje)
    Dopunski elementi (platforme, stepeništa, svetlarnici, ventilacije i sl.)