Čelične konstrukcije – kontejneri

Čelične konstrukcije

Primena čeličnih konstrukcija u građevinarstvu:

 • Zgradarstvo – sportske dvorane, izložbene hale, višespratne zgrade, industrijske hale, krovovi stadiona, hangara…
 • Mostogradnja – drumski mostovi, železnički mostovi, kombinovani mostovi, pešački mostovi…
 • Specijalne (inženjerske) konstrukcije – antenski stubovi, stubovi dalekovoda, industrijski dimnjaci, silosi, rezervoari, cevovodi, ofšor platforme.

Pozitivne osobine (prednosti) čeličnih konstrukcija:

 • visoke vrednosti mehaničkih karakteristika
 • male dimenzije i težine elemenata
 • industrijalizovana proizvodnja – visok kvalitet
 • laka manipulacija, transport i montaža
 • lakše i jeftinije fundiranje
 • manja osetljivost na seizmičke uticaje
 • fleksibilnost i adaptibilnost
 • mogućnost demontaže i trajna vrednost
 • laka i jednostavna sanacija i rekonstrukcija

Nedostaci čeličnih konstrukcija:

 • osetljivost na dejstvo korozije
 • osetljivost na dejstvo požara
 • potreba za kvalifikovanijom radnom snagom

Montažne hale

Montažne hale se izrađuju za proizvodne, magacinske, kancelarijske i druge potrebe.

Mogu biti obložene sendvič panelima ili trapeznim limovima u zavisnosti od potrebe investitiora.

Dispoziciono rešenje hale:

 • Hala – zgrada formirana od jednog ili više brodova
 • Brod – parcijalni deo hale formiran nizom parova paralelnih stubova
 • Polje – deo broda

Glavne konstruktivne celine nosećeg sistema jednobrodne hale su:

 • Krovna konstrukcija (glavni vezači, rožnjače, podvlake, rogovi i zatege)
 • Glavni stubovi hale sa sistemom za ankerisanje
  Konstrukcija obimnih i eventualno pregradnih zidova (fasadne rigle i stubovi)
 • Spregovi (krovni, vertikalni, za bočne udare, za kočenje)
  Dopunski elementi (platforme, stepeništa, svetlarnici, ventilacije i sl.)

Opis